Poskytujeme finanční podporu společnosti AUT - Centrum zajišťující péči a podporu aktuálně více jak stovce klientů nejen s poruchou autistického spektra (PAS), ale i dalšími obtížemi.