Nadační fond Eleni se věnuje finanční výpomoci sociálně slabým a potřebným rodinám. Jak jednorázově, tak i dlouhodobě, jsme finančně vypomohli již ve více jak 60 případech.
S nabídkou možné finanční výpomoci jsme oslovili brněnské základní školy. Největší objem zrealizovaných výpomocí je organizován na ZŠ Horácké náměstí v Brně. Nadace nemá žádné provozní a servisní náklady, vše se děje v režii zakladatele Jiřího Maršálka. Finanční prostředky převážně získává z darů ze skupiny PROPERITY a Jiřího Maršálka.

V březnu 2022 byla rovněž uzavřena smlouva o finanční podpoře nadačního fondu se společnostmi ze skupiny PROPERITY ve výši 5.000,- Kč z každé prodané jednotky.